Vandaag bellen, morgen mensen! 010 - 522 73 51 | e-mail

PRIVACYVERKLARING
BGDAMMES BV

BG Dammes BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens verwerker
BG Dammes BV
Van der Waalstraat 36, 2665 JK Bleiswijk
010 – 522 73 52
www.bgdammes.nl
Mevr. T. de Jong is de functionaris Gegevensbescherming van BG Dammes BV. Zij is te bereiken via dit e-mail adres: << klik hier >>

2. Verwerkte persoonsgegevens
Het is mogelijk dat BG Dammes BV uw persoonsgegevens verwerkt: omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• BankrekeningnummerEventueel aanvullende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
• burgerservicenummer (BSN)

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
BG Dammes BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• BG Dammes BV verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
• BG Dammes verwerkt persoonsgegevens wanneer deze nodig zijn voor een goede uitvoering van onze dienstverlening, zoals het opnemen van contact na uw verzoek hiertoe, het uitvoeren van de werkzaamheden conform de overeenkomst met u, etc.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Bij besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BG Dammes BV) tussen zit. BG Dammes BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
BG Dammes BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Personalia: bewaartermijn van … ten behoeve van …
• Adresgegevens: bewaartermijn van … ten behoeve van …
• Contactgegevens: bewaartermijn van … ten behoeve van …
• Bankrekeningnummer: bewaartermijn van … ten behoeve van …
• BSN-nummer: bewaartermijn van … ten behoeve van …

6. Delen van persoonsgegevens met derden
BG Dammes BV verstrekt of verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.In het geval dat er bedrijven zijn die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, dan sluiten wij een bewerkersovereenkomst af met deze partij(en). Hiermee bent u verzekerd van hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BG Dammes BV blijft daarbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
BG Dammes BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BG Dammes BV. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een bestand naar u, of een door u genoemde organisatie, te sturen.Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming, of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail sturen naar dit e-mail adres << klik hier >>. Om er zeker van te zijn dat het verzoek c.q. bezwaar door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uuw verzoek/bezwaar mee te sturen. Maak, ter bescherming van uw privacy, in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Klachten omtrent verwerking persoonsgegevens
BG Dammes BV wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

10. Beveiliging persoonsgegevens
BG Dammes BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zorgt voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dit e-mail adres << klik hier >>